Nesteen ja Outokummun osakkeet: Sijoitusvertailu

Nesteen ja Outokummun osakkeet: Sijoitusvertailu

Tarkasteltaessa Nesteen ja Outokummun osakkeita sijoituskohteina, ne edustavat kahta erilaista näkökulmaa suomalaisen teollisuuden kentällä. Molempien yritysten toimintalogiikat ja markkinaposition erityispiirteet tekevät niistä mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja, joilla on omat ainutlaatuiset mahdollisuutensa ja riskinsä.

Neste: Uusiutuvan energian edistäjä

Nesteen erottautumisena keskeisenä uusiutuvan energian kehittäjänä, erityisesti uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen aloilla, tekee siitä houkuttelevan kohteen pitkäaikaisille sijoittajille. Yhtiön sitoutuminen kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen, mikä näkyy sen sijoituksessa Corporate Knightsin Global 100 -indeksissä, luo positiivisia näkymiä sen tulevalle kasvulle. Globaali suuntaus kohti uusiutuvia energiamuotoja tukee Nesteen liiketoimintaa. Lue lisää: Neste osake.

Outokumpu: Terästeollisuuden vakaa toimija

Toisaalta Outokumpu tarjoaa näkymän terästeollisuuteen, joka on tunnettu sen vakauden ja syklisyyden vuoksi. Vaikka yhtiö on herkkä maailmantalouden vaihteluille ja raaka-aineiden hintojen muutoksille, sen asema teräsmarkkinoilla ja investoinnit ympäristöystävällisempiin tuotantomenetelmiin luovat mahdollisuuksia kasvuun. Outokummun rooli infrastruktuuriprojekteissa voi myös tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lue lisää: Outokumpu osake.

Sijoittajien näkökulmasta

Kun vertaillaan Nesteen ja Outokummun osakkeita, on tärkeää tunnistaa kumpaisenkin yhtiön tarjoamat ainutlaatuiset mahdollisuudet ja haasteet.

  1. Portfolion hajauttaminen: Näiden kahden osakkeen yhdistäminen voi tarjota hyvän hajautuksen sijoitussalkussa, sillä ne edustavat eri toimialoja.
  2. Markkinoiden muutosten seuranta: Molempien yhtiöiden menestys riippuu laajemmista taloudellisista tekijöistä, joten sijoittajien on hyvä seurata globaaleja talousuutisia ja markkinoiden suuntauksia.
  3. Vastuullisuus sijoituspäätöksissä: Neste, keskittyen uusiutuvaan energiaan, voi vetoaa sijoittajiin, jotka arvostavat ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä.

Päätelmät

Kun pohditaan sijoituspäätöstä Nesteen ja Outokummun osakkeiden välillä, on selvää, että molemmat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja riskejä. Sijoittajien on arvioitava molempien yhtiöiden taloudellista suorituskykyä ja toimialan trendejä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Outokumpu on parhaan 1 %:n joukossa EcoVadiksen vastuullisuusluokituksessa

Outokumpu on vastuullisen ruostumattoman teräksen ykkönen, ja yhtiö on saanut Platinum-luokitukset vastuullisuusluokitusyhtiö EcoVadiksen arvioinnissa. Outokumpu on nyt vahvojen vastuullisuustulostensa ansiosta parhaan 1 %:n joukossa kaikkiaan yli 100 000 arvioidun yhtiön joukossa. Outokumpu on aiemminkin saanut Platinum-luokituksen, mutta tänä vuonna Outokummun kaikkien aikojen parhaat pisteet arvioinnissaan. 

EcoVadis arvioi yhtiöitä globaalien standardien kuten GRI-ohjeistuksen ja YK:n Global Compactin pohjalta. Arvioinnissa käydään läpi 21 vastuullisuuden aluetta neljässä osiossa, jotka ovat ympäristö, työvoima ja ihmisoikeudet, etiikka ja vastuullinen hankinta.

“Olemme ylpeitä siitä, että saimme EcoVadikselta tällaisen tunnustuksen sitoutumisestamme vastuullisuuteen ja olemme heidän arvioimiensa yhtiöiden parhaan 1 %:n joukossa. Kerroimme uudesta vastuullisuusstrategiastamme vuonna 2021. Siitä saakka olemme jatkaneet määrätietoista työtä ja edenneet tavoitteissamme. Outokummulla on kunnianhimoinen 1,5 asteen mukainen ilmastotavoite, joka on hyväksytty Science Based Targets -aloitteeseen: olemme sitoutuneet vähentämään suoria, epäsuoria ja toimitusketjun päästöjä tuotettua tonnia kohti 42 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme jo vähentäneet päästöjä tuotettua tonnia kohti 20 prosentilla vuodesta 2016 ja jatkamme työtä saavuttaaksemme tavoitteemme. Olemme hyvin onnellisia siitä, että myös EcoVadis tunnustaa edistyksemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla”, kertoo vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen.

Osana kunnianhimoista vastuullisuusstrategiaa Outokummun tavoitteena on käyttää myös 90-prosenttisesti kierrätettyjä materiaaleja tuotannossaan ja parantaa energiatehokkuuttaan 8 %:lla vuoden 2024 loppuun mennessä. Kunnianhimoisen ilmastotyön ohella Outokummun tavoitteena on myös lisätä johdon monimuotoisuutta 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä, ja yhtiö on myös sitoutunut YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin arvoketjussaan.

“Terästeollisuuden vaikutus vihreässä siirtymässä on kokonaisuudessaan merkittävä – 7–9 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä tulee terästeollisuudesta. YK:n ilmastokokouksen julkilausuma ja tavoite pitää kiinni Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteesta ovat vahva viesti siitä, että ilmastotyötä on kiihdytettävä, ja uskomme, että voimme tukea koko arvoketjua vihreässä siirtymässä näyttämällä esimerkkiä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on paitsi Outokummun omien myös asiakkaidemme liiketoimintapäätöksien taustalla. EcoVadiksen tunnustus vastuullisuustyön parhaimmistosta ja Platinum-luokitus todistavat, että olemme oikealla tiellä – jatkamme työtämme ja tuemme asiakkaitamme heidän kunnianhimoisten vastuullisuustavoitteidensa saavuttamissa. Suuri kiitos kuuluu kaikille outokumpulaisille ympäri maailmaa heidän jatkuvasta sitoutumisestaan varmistaaksemme teollisuudenalan johtavan asemamme vastuullisuudessa”, Peltonen toteaa.

Vastaa