Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 123.380 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 123.380 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj laskee liikkeeseen 123.380 omaa osakettaan suunnatussa osakeannissa

Sitowise Group Oyj:n (”Sitowise”) hallitus on 8.7.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 3.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella laskea suunnatussa osakeannissa liikkeeseen 123.380 Sitowisen omaa osaketta (”Osake”), jotka Sitowisen hallitus laski liikkeeseen yhtiölle itselleen 29.6.2021. Osakeannissa merkittävien Osakkeiden (”Osakeanti”) määrä vastaa 0,35 prosenttia Sitowisen osakkeista.

Osakeanti liittyy yritysostoon, jossa ostetaan itsenäisenä järjestelmäintegraattorina toimivan ja yhteiskunnan infrastruktuurin IT-ratkaisuihin erikoistuneen Infracontrol AB:n osakekanta (”Yritysosto”). Osakeanti suunnataan yhdelle Infracontrol AB:n myyjistä JWH Management AB:lle (”Myyjä”) osana Yritysostoa, jossa Myyjä käyttää osan kauppahinnasta Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa.

Osakkeiden merkintähinta on 8,6476 euroa osakkeelta. Merkintähinta on Sitowisen osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä aikavälillä 3.6.2021–2.7.2021. Osakkeet merkitään ja maksetaan 9.7.2021 mennessä.

Merkittyihin Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 360 päivän ajan Yritysoston toteuttamisesta.

Yritysosto tukee Sitowisen hallituksen näkemyksen mukaan Sitowise-konsernin kasvua ja strategian toteutumista, minkä lisäksi Osakeannin tarkoituksena on sitouttaa Myyjän omistaja Sitowiseen Yritysoston jälkeen. Suunnatulle Osakeannille on siten painava taloudellinen syy.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Sitowisen hallituksen yhtiölle itselleen 29.6.2021 liikkeeseen laskemat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 9.7.2021. Uusien osakkeiden rekisteröinnin seurauksena yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä on 35.415.927 osaketta. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta 12.7.2021, minkä jälkeen yhteensä 157.392 osaketta luovutetaan tämän Osakeannin Myyjälle ja 30.6.2021 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa tarkoitetulle taholle.

Sen jälkeen, kun Osakeannissa ja 30.6.2021 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet on luovutettu, Sitowisen hallussa on 92.608 omaa osaketta, vastaten noin 0,26 prosenttia kaikista Sitowisen osakkeista.

Lähde: News Cision

Vastaa