Alustatalous ja sijoittamisen edellytykset ja mahdollisuudet

Alustatalous on nykypäivän talouden keskeinen tekijä, joka on muuttanut monia toimialoja ja luonut uusia sijoitusmahdollisuuksia. Alustatalous perustuu teknologia-alustoihin, jotka yhdistävät erilaisia käyttäjäryhmiä, kuten kuluttajia ja palveluntarjoajia. Alustat voivat olla digitaalisia, kuten Uber tai Airbnb, tai fyysisiä, kuten ostoskeskukset. Alustatalouden vaikutus yritysarvoon Alustatalous on muuttanut yritysten arvonmuodostusta. Alustayritykset, kuten Amazon ja Google, ovat saavuttaneet suuren arvon […]