Yrityskehitys: kasvu ja liikevaihto

Yrityskehitys: kasvu ja liikevaihto

Millä tavoin yritys voi kasvaa? Siihen on monta väylää, joista nopein on yritysostojen tie, mutta se vaatii yritykseltä isoa kassaa. Toinen pidempi tie lienee tuote- ja palvelukehitys, jonka kehityskulut voivat vaatia joissain tilanteissa isojakin investointeja – mutta on se valittu tie mikä tahansa, niin jokaisessa valitussa tavassa tarvitaan myös ostajia, eli asiakkaita, jotka sitten tuovat yritykselle sen kasvun.

Haluttu kasvu voi olla euromääräinen, markkinaosuusmääräinen tai esimerkiksi henkilökunnan määrä, tai uuden toimiston avaaminen uudelle alueelle. Tällä kertaa tuomme tähän kasvuajatteluun luettavaksi myös meille vastaan tulleen kirjoituksen Capitalboxin sivuilta, missä puhutaan liikevaihdosta, ja miten se lasketaan.

CapitalBox on yritys, joka antaa pienyrityksille niiden käyttöpääomaa lisäävää tasaerälainaa. Lainan määrä on 2 000 – 250 000 euroa, ja sen takaisinmaksuaika on jopa 24 kuukautta.

Yrityksistä ja yrittämisestä keskusteltaessa sekä kirjoitettaessa usein viljellään erilaisia käsitteitä, joilla yritysten kokoa tai menestystä mitataan. Näistä kenties yleisin on liikevaihto. Jokainen yrittäjä tai yrityksen perustamista harkitseva on joutunut ja joutuu jatkossakin laskemaan liikevaihtoa, erittelemään sen osia ja näin selvittämään yrityksensä taloudellista tilannetta. Aloittelevalle yrittäjälle, tai vasta yrityksen perustamista harkitsevalle tai suunnittelevalle yrittäjänalulle liikevaihto voi kuitenkin aiheuttaa harmaita hiuksia ja pitkiä matemaattisia maratoneja. Tätä ei helpota myöskään se, että joskus samankaltaisia termejä käytetään sekaisin, kun puhutaan yritysten tuotoista, suuruuksista ja kasvuista.  

Liikevaihdon kanssa lähes synonyymeinä käytetään esimerkiksi tuottoa, liikevoittoa ja liiketulosta. Kaikilla termeillä on kuitenkin omat merkityksensä, jotka yrittäjän on ymmärrettävä, jotta tämä pysyy kärryillä yrityksensä taloudesta.

  • Mikä on liikevaihto? Mitä se tarkoittaa käytännössä, ja mitä se kertoo tai ei kerro yrityksen taloudellisesta tilanteesta? 
  • Mistä liikevaihto koostuu ja miten pk-yrittäjän pitää laskea sekä ilmoittaa yrityksen liikevaihto? 

Mikä on liikevaihto? 

Tiiviisti ilmaistuna liikevaihdolla tarkoitetaan kaikkia niitä tuloja, jotka päätyvät yrityksen pankkitilille, kun yritys myy tuotettaan tai palveluaan. Siihen ei kuitenkaan lasketa mukaan yrityksen tuotteen hintaan sisältyvää arvonlisäveroa, joka yrittäjän on maksettava verottajalle. Sen lisäksi liikevaihdosta on aina vähennettävä mahdolliset alennukset, joita yrityksen asiakkaille on myönnetty.  

Yksinkertaisimmillaan liikevaihdon voi ajatella määräytyvän seuraavalla tavalla: Yritys myy tuotteitaan esimerkiksi 124 000 euron edestä. Tällöin yrityksen myynti on tasan 124 000 €. Koska myynnistä maksetaan 24 % suuruinen arvonlisävero, yritykselle jää myynnistä tilille 100 000 €. Yrittäjä maksaa arvonlisäveron verottajalle, joten sen ei katsota kuuluvan yritykselle alun perinkään. Siksi veroa, tässä tapauksessa 24 000 €, ei lasketa mukaan liikevaihtoon, vaikka se onkin osa yrityksen myyntiä ja kassavirtaa. 

Jos kyseessä on liikevaihdoltaan tarpeeksi pieni yritys, sen ei tarvitse maksaa myynnistään arvonlisäveroa.

Näin ollen liikevaihto toimii indikaattorina yrityksen liiketoiminnan suuruudesta. Se on erityisen hyvä mittari yrityksen koosta erityisesti silloin kuin sitä tarkastellaan yhdessä yrityksen muiden tietojen, kuten työntekijöiden lukumäärän kanssa. Sitä ei kuitenkaan pidä sekoittaa yrityksen myyntiin, sillä myyntiin sisältyy aina myös arvonlisävero, joka on maksettava verottajalle.

-> kun yrittäjä miettii omaa liikevaihtoaan, voi välilä unohtua oman työn ja tuotteiden katekannattavuus, oletko sinä koska viimeksi laskenut omat katteesi toiminnassasi?

Mitä liikevaihto kertoo tai jättää kertomatta yrityksen kannattavuudesta?

Vaikka liikevaihto on hyvä mittari yrityksen liiketoiminnan suuruudelle ja yrityksen koolle, se ei kuitenkaan koskaan kerro kaikkea yrityksestä. Yrityksen tulot ovat vain yksi osa-alue yrityksen taloudenhoidossa. Yhtä tärkeää on laskea myös esimerkiksi investoinneista koituvat menot, ja ymmärrettävä niiden rooli liikevaihdon rinnalla. Siksi yrityksen toimintaa arvioidessa ja suunnitellessa on tunnettava ja käytettävä myös muita mittareita.

Vaikka suuri liikevaihto voi olla yrityksen kannalta tavoiteltava asia, ja kertoa siitä, että yrityksen tuotteille on markkinoilla kysyntää, se ei tarkoita, että yritys tuottaisi voittoa tai olisi kannattava. Siksi liikevaihdon rinnalla on erittäin tärkeää seurata liikevoittoa. Se on termi, jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka yritykselle jää liikevaihdosta pankkitilille, kun yrityksen kulut on maksettu. Liikevoitosta on kuitenkin maksettava vielä yrityksen kontolla olevat korot, verot, tilinpäätössiirrot sekä voitonjako.

Jos yrityksen kustannukset kasvavat yrityksen liikevaihtoa suuremmiksi, kyseessä on negatiivinen liikevoitto eli liiketappio. Sitä voi havainnollistaa seuraavan esimerkin tavalla: Yrityksen liikevaihto vuoden ajalla on ollut peräti 300 000 €. Yrittäjä on kuitenkin vuoden aikana tehnyt säästöjä tai lainarahaa käyttämällä suuria investointeja uusiin työvälineisiin lisätäkseen yrityksen tuottavuutta, ja yrityksen kulut ovat olleet 350 000 €. Näin liiketappiota yritykselle koituu 50 000 €.

Mitä liikevaihdon muutokset kertovat liiketoiminnasta? 

Vaikka pelkän liikevaihdon tuijottaminen ei kerro kaikkea liiketoiminnan kannattavuudesta, erityisesti sen muutosten perusteella on mahdollista tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloustilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Liikevaihdon kasvuprosentilla tarkoitetaan suhdelukua, joka kertoo kuinka paljon yrityksen myynti on lisääntynyt edellisen vuoden aikana. Jos se on suuri, niin yritys kasvaa ja sille voi ennustaa hyvää. Tällaisessa tilanteessa yritys saattaa jopa tehdä liiketappiota, mutta olla silti tulevaisuudessa kannattava.

Liikevaihto pk-yrittäjän käytännön yritystoiminnassa 

Liikevaihdon suuruus määrittää monia seikkoja pk-yrittäjän arjessa. Jos se esimerkiksi jää alle 15 000 euroa vuodessa, yritys ei ole velvoitettu maksamaan arvonlisäveroa. Näin esimerkiksi sivutoimisena liiketoimena pyöritetty toiminimi ei tule kaatumaan arvonlisäveron tuomiin kustannuksiin. Jos se taas nousee yli 200 000 euroon vuodessa ja yritys työllistää yli kolme työntekijää, yritys on lain vaatimana velvoitettu suorittamaan tilintarkastuksen tilikauden päättyessä. Näin ollen liikevaihdon suuruus vaikuttaa suoraan siihen, miten yritystä kohdellaan lain edessä, ja millaisia eri velvollisuuksia yrittäjällä on. 

Tasainen tai kasvava liikevaihto on usein merkki siitä, että yritystoimintaa hoidetaan pitkäjänteisesti ja osaavasti. Siksi siitä voi olla hyötyä esimerkiksi yrityslainaa hakiessa

Ylläoleva on ote Capitalboxin omasta blogista: https://www.capitalbox.fi/blog/yrityksen-liikevaihto

Suunnittelu auttaa

Me olemme tavanneet toimituksessa useiden vuosien aikana kymmeniä, satoja, yrittäjiä, jotka vetävät pientä toimintaansa sen pohjalta, että heillä on ammattitaito tekemisensä tueksi. Harvalla näistä yrittäjistä on ollut mitään pohjaa kuitenkaan yritystoimintaan tai sen vaatimuksiin. Yrittäjyys on monelle elämäntapa, ilman tietoutta yrityksen toiminnan periaatteista, kehitysajatuksista tai suunnitelmallisuudesta. Harvat ovat tehneet mitään budjetteja tai markkinointisuunnitelmia, monet vain aloittavat aina uuden päivän uusilla töillä – miettimättä sen pidemmälle tulevaisuuteen.

Suunnitelmissa on parasta se, että jälkeenpäin on helppoa verrata oikeasta myynnistä, mitä saatiin aikaiseksi ja analysoida tehtyjä toimia verrattuna myynnin toteumaan. Ilman suunnitelmaa ei ole mitä analysoida.

Toisaalta yrittäjän on myös hyvä olla tietoinen kaikesta uudesta, mitä esimerkiksi lohkoketjut tuovat yritystoimintaan ja mitä ovat NFT:t. Niistä lukeminen ja selvää ottaminen ei tarkoita, että heti pitää ostaa joku NFT-kuva tai tuote, tai sijoittaa kryptovaluuttoihin, yrittäjänä on vain hyvä olla tietoinen erilaisista nykytekniikan mahdollisuuksista.

Ja jos omat kotisivut ovat online, kannattaa aina välillä tarkastella niitä omalla älypuhelimella, ja pyytää kaveriakin katsomaan – jos vaikka olisi aika kehittää ne uudelle tasolle, ei kenties aivan metaverse tasolle, mutta ainakin vastaamaan mobiilikäyttäjien näkymää, ja sitä että oikeasti saat hyödyn omilta sivuiltasi, etkä vain pidä niitä olemassa ilman, että niillä on tarkoitusta.

1 Comment

Vastaa