Elon sijoitustuotto -1,9 prosenttia

Elon sijoitustuotto -1,9 prosenttia

Elon sijoitustuotto -1,9 prosenttia

Kiihtyvä inflaatio, rahapolitiikan globaali kiristyminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsivät epävarmuutta ja vaikuttivat negatiivisesti sijoitusmarkkinoihin. Elon sijoitukset tuottivat -1,9 (3,9) prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli 28,8 (26,8) miljardia euroa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Vakavaraisuusaste oli 126,1 (125,0) prosenttia.

Inflaation kiihtymisen seurauksena Yhdysvaltain keskuspankki toteutti maaliskuussa ensimmäisen koronnostonsa sitten vuoden 2018 joulukuun. Myös Euroopan keskuspankki ilmoitti tekevänsä rahapolitiikan kiristystoimia. Sota Ukrainassa ja asetetut talouspakotteet heikensivät nopeasti talouskasvun edellytyksiä etenkin Euroopassa.

– Optimistisen vuoden alun jälkeen tunnelma niin taloudessa kuin sijoitusmarkkinoilla synkkeni nopeasti, Ukrainan tilanteesta puhumattakaan. Sota vaikuttaa valitettavasti erityisellä voimalla myös useisiin suomalaisiin yrityksiin. Vaikka Suomen taloudellinen riippuvuus Venäjän kaupasta on jatkuvasti pienentynyt, on meillä sekä suuria että pienempiä yrityksiä, joiden liikevaihdosta tai hankinnoista iso osa tulee Venäjältä. Tilanne on hyvin huolestuttava, Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson toteaa.

– Elon sijoitusten tuotot painuivat negatiivisiksi useissa omaisuusluokissa vahvan edellisvuoden jälkeen. Vakavaraisuutemme säilyi kuitenkin hyvänä, Pettersson kertoo.

Osakemarkkinat laskivat ja korkotaso nousi

Osakemarkkinat laskivat alkuvuonna voimakkaasti. Jyrkimmillään lasku oli Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Elon osaketuottojen laskua tasoittivat pääomasijoitukset, jotka tuottivat positiivisesti vahvan edellisvuoden ansiosta. Noteeratuissa osakkeissa kaikkien päämarkkinoiden tuotot jäivät negatiivisiksi. Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät selvimmin Suomen ja muun Euroopan osaketuotoissa. Elon osakesijoitukset tuottivat ‑3,3 (7,8) prosenttia.

– Vähensimme Elon sijoitussalkussa noteerattujen osakkeiden määrää jo tammikuun lopussa. Teimme myös muutoksia noteerattujen osakkeiden maantieteellisessä allokaatiossa pienentämällä eurooppalaisten osakkeiden ja kasvattamalla yhdysvaltalaisten osakkeiden painoa. Suomalaisten osakesijoitusten allokaatiossa ei tapahtunut merkittävää muutosta alkuvuoden aikana, toteaa Elon sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo.

­Inflaation kiihtyminen ja inflaatio-odotusten kasvaminen ovat nostaneet korkotasoa huomattavasti. Elon korkosijoitukset tuottivat -1,7 (-0,3) prosenttia vuoden alusta. Elon sijoitusten korkoherkkyyttä pienennettiin merkittävästi jo vuoden 2021 puolella. Korkosuojausten ansiosta nousevien markkinakorkojen negatiivinen tulosvaikutus on jäänyt maltilliseksi.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla kiinteistökauppavolyymin positiivinen kehitys on jatkunut alkuvuonna. Elon kiinteistöjen käyttöasteet säilyivät hyvällä tasolla. Kiinteistösijoitusten alkuvuoden tuotto oli 1,3 (0,9) prosenttia.

Elolla ei ole suoria osakesijoituksia, yrityslaina- tai kiinteistösijoituksia Venäjällä. Elon Venäjälle sijoittuvien valtionlainasijoitusten osuus oli hyvin vähäinen alkuvuonna.

Elon sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin oli -515,7 (416,3) miljoonaa euroa.

Talous- ja markkinanäkymät epävarmat, eläkevakuutustoiminta sujuvaa

Maailmantalouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymä on hyvin epävarma. Maailmantalouden kasvuksi ennustetaan tänä vuonna 3,5 prosenttia. Pitkittyessään Ukrainan sota kiihdyttää inflaatiota energian, ruuan ja muiden raaka-aineiden voimakkaan kallistumisen seurauksena. Myös koronan aiheuttamat tuotanto- ja toimitusvaikeudet aiheuttavat globaaliin talouteen ongelmia ja ylläpitävät inflaatiota aiemmin ennakoitua pidempään. Keskuspankit ovat viestineet torjuvansa inflaatiota rahapolitiikan lisäkiristyksillä.

Euroopan talouteen liittyy haasteita, kuten heikko talouskasvu yhdistyneenä nopeaan inflaatioon. Euroalueen kasvuennuste on lähes 3 prosenttia. Lisäksi keskeisten Euroopan maiden riippuvuus Venäjältä tuodusta energiasta on merkittävä ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin on hyvästä alusta huolimatta vielä kesken.

Suomessa inflaatiokehitys on maltillisempaa kuin EU-alueella keskimäärin. Talouskasvun odotetaan jäävän reiluun 2 prosenttiin. Osakemarkkinoiden näkökulmasta oleellista on yritysten kannattavuuden ylläpitäminen tilanteessa, jossa kustannustaso uhkaa nousta.

Elossa on aktiivisesti arvioitu Ukrainassa käytävän sodan mahdollisia vaikutuksia Elon toimintaan ja kiinnitetty huomiota jatkuvuudenhallintaan. Elon jatkuvalla panostuksella tietoturvan kehitykseen varaudutaan myös kasvaneisiin kyberuhkiin.

Elon vakuutusmaksutulo oli katsauskaudella 989,0 (983,1) miljoonaa euroa. Elon hoidossa oli 51 800 (49 100) työntekijöiden TyEL-vakuutusta ja 84 200 (83 300) yrittäjien YEL-vakuutusta. Vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien kokonaismäärä oli lähes puoli miljoonaa henkilöä.

Maaliskuun lopussa Elolla oli noin 244 200 (242 800) eläkkeensaajaa. Eläkkeitä maksettiin 944,9 (905,7) miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa. Eläkepäätöksiä annettiin hakemuksesta yhteensä 7 343 (6 973). Mielenterveyssyyt olivat edelleen yleisin syy hakea työkyvyttömyyseläkettä, vaikka mielenterveyssyiden osuus hakemuksista onkin laskussa. Osuus kääntyi laskuun vuoden 2021 aikana. Viime vuosina alkanut kuntoutushakemusten hylkäysprosentti jatkoi kasvua. Elossa hylättiin alkuvuonna 43,6 (35,7) prosenttia hakemuksista ja alalla keskimäärin puolet. Haasteena on usein kuntoutuksen hakemisen oikea-aikaisuus.

Jatkuva kehittäminen näkyi katsauskaudella asiakaspalvelun erinomaisena tasona. Elo antoi eläkepäätökset eläkealan keskiarvoa nopeammin ja NPS-luvut olivat kautta linjan hyvät.

Lähteet: STT / Elo


Muuta luettavaa:

Matkailu avartaa

Koska viimeksi olit reissussa? Ja oliko matkasi suomalaisille tutulle Rodoksen saarelle, vai matkasitko pidemmälle, vai löysitkö jotain uutta koettavaa tästä Euroopasta? Toisaalta myös kotimaassa tapahtuu koko ajan ja esimerkiksi viihteelle.fi ja citylehti.fi kertovat näistä tasaisin väliajoin, molemmat hieman omalla tavallaan. Toisaalta taasen suomalaisten makuun on ollut jo vuosikymmeniä erilaiset Itämeren risteilyt niin Ruotsiin, Viroon kuin Saksaan – oletko sinä jo ehtinyt testata nämä pääreitit?

Entä sitten matkailu jouluna, vai onko joulu merkitty aina ja ainoastaan kotona ja sukulaisilla olemiselle? Suosittelemme viettämään edes yhden joulun matkoilla ulkomailla, jotta pääsette kokemaan millaista se joulu voi olla muualla.

Ja jos ajattelee harrastaminen kannalta, niin voihan siitä matkailusta löytää omien harrastusten kautta, vaikka minkälaisia uusia puolia, ei aina tarvitse tyytyä niihin perinteisiin matkakohteisiin. Tietenkin matkailussa on viime aikoina noussut paljon esille myös ilmastokysymykset, joita kannattaa välillä muistaa miettiä. Se ei tarkoita, että et enää saisi matkustaa, mutta voisit ottaa ilmaston paremmin huomioon oman arkesi päätöksissä ja tekemisissä.

1 Comment

Vastaa