Yrityksen investoinnin ja yritysrahoituksen erilaiset mahdollisuudet rahoitusmarkkinoilla

Yrityksen investoinnin ja yritysrahoituksen erilaiset mahdollisuudet rahoitusmarkkinoilla

Yrityslaina tai yitysluotto, kumpaa sanaa nyt sitten halutaankaan käyttää, on termi, jolla kuvataan haettavaa ulkopuolista rahoitusta yrityksen tarpeisiin. Tarpeet voivat olla pidempiaikaisia tai hetkellisiä, tuotannollisia, kassavirtaan liittyviä tms – aina on kuitenkin hyvä tutkia markkinoiden tarjonta, ennen tarjotun lainan tai luoton hyväksyntää.

Omistajien sijoitus

Yksi yleisimmistä tavoista rahoittaa yritystä on omistajien oma sijoitus. Tämä voi olla alkuperäisten perustajien sijoittamaa alkupääomaa tai myöhempien osakkeenomistajien sijoituksia. Omistajien sijoituksen etu on, että se ei yleensä tuo mukanaan velvoitetta maksaa korkoa tai lyhennyksiä.

Pankkirahoitus

Pankit ovat perinteisiä yritysrahoituksen tarjoajia. Pankkilainan saaminen edellyttää usein vakaata liiketoimintaa ja hyvää luottokelpoisuutta. Yritys voi hakea lyhytaikaista lainaa tai pitkäaikaista lainaa investointeihin, kuten koneiden ja laitteiden hankintaan.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on moderni rahoitusmuoto, jossa yritys kerää rahoitusta useilta yksittäisiltä sijoittajilta, usein internetin välityksellä. Se voi olla palkkiopohjaista, lainapohjaista tai osakepohjaista. Joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden testata markkinoita ja saada palautetta sijoittajilta.

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat omaa rahaansa lupaaviin start-up-yrityksiin. He tuovat mukanaan paitsi rahoituksen myös usein arvokasta osaamista ja verkostoja. Enkelisijoittajan tuen saaminen voi olla merkki yrityksen potentiaalista.

Pääomasijoittajat

Pääomasijoittajat sijoittavat yrityksiin, joissa he näkevät kasvupotentiaalia ja mahdollisuuden korkeaan tuottoon. Heidän tavoitteensa on usein kasvattaa yrityksen arvoa ja myydä osuutensa muutaman vuoden kuluttua voitolla.

Laskurahoitus

Factoring, tunnetaan suomeksi myös nimellä laskurahoitus, on rahoitusmuoto, jossa yritys myy saamisensa eli erääntymättömät myyntilaskunsa factoring-yhtiölle. Tämän ansiosta yritys saa laskutuksen yhteydessä myydyistä tuotteista tai palveluista syntyneet saatavat tililleen heti, eikä sen tarvitse odottaa asiakkaan maksuaikaa.

Factoring voi olla joko palvelu, jossa factoring-yhtiö hoitaa myös yrityksen laskutuksen ja perinnän, tai pelkkä rahoituspalvelu. Yleisesti factoringin avulla yritykset voivat parantaa kassavirtaansa ja pienentää luottotappioriskiään.

Factoring-yhtiö maksaa laskuista tyypillisesti suurimman osan heti ja pidättää pienen osan varauksena. Kun asiakas maksaa laskun factoring-yhtiölle, yritys saa pidätetyn osan takaisin, vähennettynä factoring-yhtiön perimällä palkkiolla.

Factoring voi olla erittäin hyödyllinen työkalu erityisesti kasvaville yrityksille tai yrityksille, jotka toimivat toimialoilla, joilla on pitkät maksuajat. Se voi myös vähentää yrityksen tarvetta ottaa ulkopuolista lainaa.

Vuokraus ja leasing

Yritykset voivat rahoittaa investointejaan myös vuokrauksella tai leasingilla. Tällöin yritys ei omista kohdetta, vaan maksaa siitä vuokraa. Leasing on erityisen suosittua kalliiden laitteiden ja koneiden hankinnassa.

Tuet ja avustukset

Monet julkiset tahot tarjoavat tukia ja avustuksia yrityksille. Ne voivat kattaa osan investoinnin kustannuksista tai tukea esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Osakeanti

Suuremmat yritykset voivat harkita osakeantia rahoituksen hankkimiseksi. Tämä tarkoittaa uusien osakkeiden myymistä sijoittajille. Osakeannin etuna on, että se ei lisää yrityksen velkaantumista.

Vieras pääoma

Vieras pääoma kattaa yrityksen velat, kuten lainat ja velkakirjat. Se on vastakohta oman pääoman rahoitukselle, ja siihen liittyy yleensä korkokustannuksia.

Yhteenveto

Rahoitusmarkkinoilla on monia erilaisia mahdollisuuksia yrityksen investointiin ja rahoitukseen. On tärkeää, että yritys tutkii eri vaihtoehtoja huolellisesti ja valitsee itselleen sopivimman ratkaisun ottaen huomioon kustannukset, riskit ja muut relevantit tekijät.

1 Comment

Vastaa